Od przeszło 25 lat, 16 listopada dumnie celebrowany jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem akceptacji każdego dnia ma kontakt naprawdę sporo osób i właśnie ten dzień ma to uzmysławiać. Jest to pewnego rodzaju nawoływanie do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów, aby znaleźli wyjście z tego występującego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy między innymi na tym, by zmniejszyć brak akceptacji poprzez edukację, czy też organizowanie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie tolerancji i zachęcanie do braku terroru wobec osób dyskryminowanych.

Cała ta inicjatywa została zwołana przez częściej wywoływane zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, spotykają się właśnie te grupy, co stwierdzono na przestrzeni kilku lat. Oznaki nietolerancji są okrutnie kłopotliwe dla osób prześladowanych, dlatego też obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają ostrzegać o różnego rodzaju aktach ataków, a także pomóc w wyszukaniu głębszych przyczyn pojawiania się nietolerancji. Żeby zrozumieć, czym właściwie jest akceptowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych, przydatne są takie czyny, które niewątpliwie okazują się pomocne w tym zakresie. Dodatkowo ma kształcić, uczyć umiejętności słuchania, zrozumienia innych ludzi, a także uznania różnorodności względem kultur.


Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób obchodzono go w Polsce?


Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wygłosili ogólny manifest, w którym przekazują potężne wsparcie dla ofiar werbalnej i fizycznej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Pod ogólnym manifestem wstawił się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski zasygnalizował, że solidarność tego dnia będzie ukazywana poprzez wywieszanie tęczowych flag, jak i podświetlania wielu budynków. Wyjątkowo w tęczowych barwach został podświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Tagi:

Brak komentarzy

Zostaw komentarz